Gautenarekin elkarlan egin laguntzaile gisa

GAUTENAREKIN ELKARLAN EGIN LAGUNTZAILE GISA

GAUTENA ekonomikoki lagunduz, urteko borondatezko kopuru finko bat ordainduz.
Pertsona fisikoek zein pertsona juridikoek, dagozkien zerga-kenkarien onura eskuratu ahal izango dute, egindako ekarpenaren gainean.

GAUTENAn laguntzaile izan nahi baduzu, deitu telefonoz. 
943 21 53 44 edo bidali zure datu pertsonalak eta bankukoak (izen osoa, helbidea, telefonoa, email-a eta kontuaren 20 digituak)  info@gautena.org helbide elektronikora.

Laguntzaile ere izan zintezke ondoko inprimakia betez.

  • Afirmo que quiero ser colaborador de Gautena
  • Datu pertsonalak:
  • Aportación económica
  • Beste informazio gehiago:
  • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa betez, datu bilketako informazio-eskubideari dagokion 5. artikuluarekin bat, Gautenak jakinarazten dizu zentruko ekintzak direla eta enpresaren esku jartzen dituzun datu pertsonalak beharrezkoak direla aipatutako kudeaketarak, eta Gautenaren fitxategi automatizatu eta ez automatizatu batean sartuko direla. Aipatutako enpresa da, datuak tratatzearen arduraduna eta datuen hartzailea eta ondorengo hau da bere helbidea: Francisco Lopez Alen kalea, 4 20009 Donostia. Hara zuzendu beharko duzu idatziz aipatutako legean aurreikusitako datuak kontsultatzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta horien kontra egiteko eskubideak baliatzeko.

Deskonektapp Autismoa duten pertsonen laguntzarekin sortutako lehenengo aplikazioa mugikorraren erabilpen arduratsu bat bultzatzeko

Laister