Diagnostiko eta Tratamendua

DIAGNOSTIKO ETA TRATAMENDUA

Autismoaren espektroaren nahasmendua diagnostikatuta duten pertsonak artatzeko plan pertsonalizatua egiten du GAUTENAk. Plan pertsonalizatu hori elkarteko mediku-psikologoetako batek koordinatzen du.

Mediku-psikologo talde espezializatu horrek, lehendabizi, diagnostikoa egiten du –egun, haurtzaroan egin ohi da, goiz–, eta, ondoren, plan bat prestatzen du; haurrarekin harremana maiz duten guztiak inplikatuko dituen plana, hain zuzen ere.

Plan hori gauzatzeko, banako saioak egiten dira, batez ere, komunikatzeko eta harremanak izateko dituzten zailtasunak ukitzeko. Saio horietan senideek parte hartzen dute, modu batean edo bestean. Hartara, haurrak inguruan dituen arlo guztietan ezarri beharko diren estrategiak finkatzeko eta hitzartzeko balioko dute saio horiek. Horrez gain, zaharragoak diren pertsonekin, talde terapia egiten dugu. Gizarte, komunikazio eta egokitze gaitasunak bultzatzea da talde terapia horien helburua. Beste alde batetik, beharrezkoa den kasuetan, sendagai psikotropikoak erabiltzen ditugu, sendabiderako osagarri gisa.

 • Nola iritsi zerbitzu hontara?

  Senideetako batek AEN duenaren susmoa duen edozein familiak pediatrarekin hitz egin behar du lehendabizi. Ondoren, OSAKIDETZAk duen laguntza sareko psikologoek, psikiatrek eta neurologoek, AENk dituen sintomekin bat datozen sintomak dituela egiaztatu ondoren, GAUTENAra bideratuko dute familia hori, diagnostikoa egin eta sendabidea ezar dezagun.

 • Zer lortu nahi dugu zerbitzu honen bidez?

  Diagnostiko klinikoa oso garrantzitsua da, eta AEN duen pertsonaren soslai psikologikoaren azterketa osagarri du. Soslai psikologikoa aztertzeak indarguneak eta hobetu beharreko guneak zehazteko bidea ematen digu.

  AEN duten pertsonek dituzten zailtasunak gutxitu eta garapen pertsonala sustatu nahi ditugu sendabidearen bidez. Haur eta heldu horiek ingurunera egokitzea baldintzatuko duten oinarriak ezartzean, beren gaitasunak garatuko ditugu, inguruan dituzten pertsonen laguntza erabakigarriarekin batera. Xedea modu progresiboan autonomia eta bizitza kalitatea handitzen joatea izango da.

 • Nola funtzionatzen du zerbitzu honek?

  Familiarekin batera egiten den programa indibidualizatu baten barnean dauden ekintza terapeutikoak diseinatzen dituzte GAUTENAko taldeko psikiatrek eta psikologoek. Pertsonarengan arreta jartzeaz gainera, pertsona horiekin bizi direnei eta, batik bat, eskolari aholku eta laguntza ematen diegu, hori horrela eginda gaixoak dituen premiei modu koherentean erantzungo zaiela eta egunero sortzen diren aukera naturalei etekin aterako diegula ziurtatzen baitugu. Artatu beharreko pertsonak dituen beharren arabera, OSAKIDETZArekin hitzartuta dagoen sendabide horren maiztasuna eta intentsitatea familia bakoitzarekin hitzartzen dira. Beste osasun, hezkuntza edo gizarte baliabide batzuk erabili behar direnean, beharrezko diren administrazio prozesuak eginez, mediku-psikologo taldeak kudeatzen du horiek iritsi ahal izatea.

Deskonektapp The first app created with the help of people with autism to promote a responsible use of smartphones

Cooming soon