Gautenarekin elkarlan egin laguntzaile gisa

GAUTENAREKIN ELKARLAN EGIN LAGUNTZAILE GISA

GAUTENA ekonomikoki lagunduz, urteko borondatezko kopuru finko bat ordainduz.
Pertsona fisikoek zein pertsona juridikoek, dagozkien zerga-kenkarien onura eskuratu ahal izango dute, egindako ekarpenaren gainean.

GAUTENAn laguntzaile izan nahi baduzu, deitu telefonoz. 
943 21 53 44 edo bidali zure datu pertsonalak eta bankukoak (izen osoa, helbidea, telefonoa, email-a eta kontuaren 20 digituak)  info@gautena.org helbide elektronikora.

Laguntzaile ere izan zintezke ondoko inprimakia betez.

  • Afirmo que quiero ser colaborador de Gautena

  • Datu pertsonalak:
  • Aportación económica

  • En cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Reglamento UE 2016/679), se le informa de que los datos personales que nos aporta en este formulario se incorporarán a los ficheros titularidad de GAUTENA con domicilio en Donostia-San Sebastián, con el fin de atender los contactos, dar respuesta a sus solicitudes y permitir la colaboración de la persona interesada. Usted tiene derecho a acceder, cancelar, rectificar y oponerse al tratamiento de sus datos dirigiéndose por escrito a GAUTENA, Francisco López Alen 4, 20009, Donostia-San Sebastián.

Deskonektapp Autismoa duten pertsonen laguntzarekin sortutako lehenengo aplikazioa mugikorraren erabilpen arduratsu bat bultzatzeko

Laister