Europako Autismoaren Fundazioa, GAUTENA kide sortzaile gisa.