Gestioa – Antolamendua

GESTIOA

ANTOLAMENDUA ETA GARDENTASUNA

PLANIFIKAZIOA ETA ANTOLAMENDU INFORMAZIO INSTITUZIONALA

ZUZENDARITZA BATZORDEA
 • PRESIDENTEA: JUAN CID PARDO Jn.
 • PRESIDENTE ORDEA: JUAN FELIX PALACIOS SANTAMARIA Jn.
 • IDAZKARIA: BLANCA ARANGUREN ACHOTEGUI And.
 • DIRUZAINA: PATXI AGIRRE ARRIZABALAGA Jn.
BATZORDEKIDEAK:
 • JAVIER ORUS ITURRALDE Jn.
 • JUAN CARLOS ETXEPETELEKU MINDEGIA Jn.
 • GEMMA ARANBURU LASQUIBAR And.
 • KARMELE SARASOLA AGUIRREGOMEZCORTA And.
 • LOURDES LLUIS PANELLA And.
 • FRANCISCO JAVIER GARCIA PEREZ Jn.
 • JOSE ARRIZABALAGA LASA Jn.
 • JAVIER HERRANZ GONZÁLEZ Jn.
 • M. JOSE ISTURIZ AGUINAGA And.
 • SUSANA LOPEZ ARZAC And.

Zuzendaritza Batzordea, ordainsaririk gabe ezta joan-etorriek edota bileretara joateagatik sortutako gastuen ordainik.

Amaia Lopetegui Labayen

GAUTENAko zuzendaria

Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza Lizentziatua eta MBA Executive Deustuko Unibertsitatean. Bere lan esperientzia taldeen kudeaketan, nazioarteko harremanetan eta zuzendaritzan ardaztu da. Gautenako zuzendari da 2017. urtetik.

Joaquín Fuentes Biggi

Ikerketa Aholkularia

Haurren Mediku-Psikiatra Gipuzkoako Poliklinikan, Donostian. GAUTENAren garapenean funtsezkoa izan da bere lana Mediku-Zuzendari eta Aholkuari Zientifiko bezala. Gaur egun Ikerketa Aholkulari modura kolaboratzen du diru ordainik gabe.

Asier Fernandez Garate

GAUTENAko administratzailea

Ekonomia eta enpresa zientzietan lizentziatua. Aurretiko esperientzia du enpresa pribatuan eta 2000. urtetik GAUTENAko administratzaile da.

Ane Bermejo Llopis

Hezkuntza Zerbitzuko arduraduna

Pedagogian lizentziatua Bartzelonako Unibertsitatean eta Pedagogia Terapeutikoan espezialitate tituluduna. 1995. urtean hasi zen Gautenan lanean. Urte hauetan zehar lanpostu desberdinetan aritu da Hezkuntza Zerbitzuan eta zerbitzuaren arduradun da 2017tik.

Irma Isasa Fino

Talde klinikoaren arduradun

Medikuntza eta kirurgian lizentziatua Euskal Herriko Unibertsitatean. Psikiatria Orokor eta Haur-Psikiatrian espezialitatea burutu zuen Erresuma Batuko Osasun Sistema Nazionalean. Gaur egun, Gipuzkoako Poliklinikako Haur eta Nerabe Psikiatria Zerbitzuan egiten du lan zatiko arduraldi batekin eta aldi berean Gautenako Haur-Psikiatriako arduradun da 2018tik.

Imanol Rodriguez Carretero

Eguneko Arreta Zerbitzuko arduradun

Pedagogian lizentziatua eta Bitartekotza Espezializatua Autismoan graduondoa. Unibertsitate-aditua Desgaitasuna duten Pertsonen Integrazioan eta graduondoa du Buruko Gaitzan eta Adimen-Desgaitasuna duten Pertsonen Jokabide Aldaketetan. Aditua ere Autismoaren Espektruko Nahasmena eta Komunikazio eta Informazioaren Teknologietan. 2002an hasi zen GAUTENAn lanean eta 2018tik Eguneko Arreta Zerbitzuko arduradun da.

Félix Arregi Etxeberria

Etxebizitza Zerbitzuko arduradun

Filosofian lizentziatua eta Desgaitasuna duten Pertsonen Integrazioko Master tituluduna. Lanean hasten da GAUTENAn 1986an eta Etxebizitza Zerbitzuko arduradun da 1989. urtetik.

Jimmy Brosa Paz

Familientzako Laguntza Zerbitzuko arduradun

Irakasle-ikasketetan diplomatua eta Pedagogian lizentziatua. GAUTENA-ko hainbat zerbitzuetan lan egin ondoren 2004. urtean Familientzako Laguntza Zerbitzuko arduradun bilakatzen da.

Datu ekonomiko, estatistiko eta aurrekontuei buruzko informazioa

 • Kontratuak, hitzarmenak, kontzertuak eta diru-laguntzak

  Administrazio publikoekin egindako kontratu/hitzarmenak:

  Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailarekin hitzarmena:

  * Helburua: Gipuzkoako eta Bizkaiako eremu mugakideetan Garapenaren Nahasmen Orokortu Zehaztugabea duten haur eta gazteentzako laguntza psikiatriko anbulatorioa kontratatu.

  * Iraupena: 2017-2022

  * Zenbatekoa: 293.190 €

  Gipuzkoako Foru Aldundiako Gizarte Politika Sailarekin hitzarmena:

  * Helburua: Autismoa eta Garapenaren Nahasmen Orokortu Zehaztugabea duten pertsonentzako zerbitzu prestazioa. Zerbitzu eta programa hauek hurrengoak dira: Etxebizitzak, Eguneko Arreta, Familientzako Laguntza Zerbitzua eta bestelako baliabideak.

  * Iraupena: Urtekoa

  * Zenbatekoa: 5.575.180,19 €

  * 2016ko urtarrilaren 1an indarrean sartu zen 15/2015 Dekretu Forala betez, erabiltzaile bakoitzak egin beharreko ekarpena arautzen duena, kopuru hortatik familiek ordaintzen dutena deskontatu behar da.

  Gipuzkoako Foru Aldundiako Gizarte Politika Sailarekin hitzarmena:

  * Helburua: Eguneko Arretarako garraio eta alokairua.

  * Iraupena: Urtekoa

  * Zenbatekoa: 178,610,19 €

  Gipuzkoako Foru Aldundiako Gizarte Politika Sailaren emakida

  * Helburua: Txara1 etxebizitzako 3. moduluaren kudeaketa eta erabilerarako emakida.

  * Iraupena: 2018-2021

  * Zenbatekoa: 470,850 €

  * 15/2015 Dekretu Forala betez kopuru hortatik familiek ordaintzen dutena deskontatu behar da.

  Hezkuntza-ituna

  * Moduluak: TGD modulua

  * Zenbatekoa: 131.595,45 € gelako

  * Gela kopurua: 19

  * Iraupena: 2017-18ko ikastaroa

  Diru-laguntzak

  Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila

  * Helburua: Hezkuntza behar bereziak dituzten ikasleentzako eskola garraio bereizia.

  * Iraupena: 2017-18ko ikastaroa

  * Zenbatekoa: 376.850,45 €

  Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila

  * Helburua: 2017-18ko ikastarorako adituen kontratazioa.

  * Iraupena: 2017-18ko ikastaroa

  * Zenbatekoa: 48.402,20 €

  Udaletxeak

  * Helburua: Gizarte zerbitzu kontuetan ekintzak finantzatzeko diru-laguntzak.

  * Iraupena: 2017

  * Zenbatekoa: 45.145,10 €

 • 2018rako aurrekontuak

  Aurrekontuak 2018
  Gastuak Diru-sarrera
  Erosketak 417.875 € Ekarpenak eta kuotak 780.080 €
  Kanpoko zerbitzuak 1.953.265 € Dohain eta bekak 36.296 €
  Zergak 2.213 € Erakunde publikoen diru-laguntza 8.949.275 €
  Pertsonal-gastua 7.382.346 € Erakunde pribatuen diru-laguntza 7.733 €
  Finantza-gastuak 6.118 € Diru-sarrera finantzarioak 0 €
  Amortizazioa 271.453 € Bestelako ustiapen diru-sarrera 12.405 €
  Aparteko gastuak 0 € Kapitalaren diru-sarrera 247.391 €
  GUZTIZKO GASTUA 10.033.180 € GUZTIZKO DIRU-SARRERA 10.033.180 €

 • URTEKO KONTUAK
 • Ordainsaria

  SOLDATA TAULA 2017
  Zerbitzua: Postua Oinarrizko soldata Erantzukizun-plusa Igande eta jaiegunetako plusa Gaueko lanaren plusa Tutoretzaren plusa Dedikazio plusa Hirurteko prezioa
  Zuzendaritza nagusia Zuzendaria 5.265,569 73,92
  Diagn. eta Tratamendua Psikiatra medikua 4.414,986 73,92
  Psikologoa 3.178,782 73,92
  Administrazioa Administratzailea 4.070,673 73,92
  Kalitatezko teknikaria 2.348,979 48,64
  Ofizial Administratiboa 2.135,436 48,64
  1. mailako administrari laguntzailea 1.587,269 36,13
  Eguneko Arreta Arduraduna 3.665,876 73,92
  Koordinatzailea 2.045,093 50,09
  Hezitzailea 1.658,905 46,23
  Etxebizitza Arduraduna 3.665,876 73,92
  Arduradun adjuntua 3.435,685 54,91
  Koordinatzailea 2.045,093 26,000 50,09
  Hezitzailea 1.658,905 26,000 46,23
  Gaueko hezitzailea 1.658,905 18,571 15,419 46,23
  Familientzako Laguntza Arduraduna 3.665,876 73,92
  Psikologoa 2.759,594 73,92
  Gizarte langilea 2.348,979 48,64
  Aisialdiaren koordinatzailea 2,045,093 50,09
  Hezkuntza Arduraduna 2.223,880 419,40 27,53 11,12 41,72*
  Irakaslea 2.223,880 27,53 11,12 41,72*
  Hezitzailea 1.665,768 33,60
  Zaintzailea 1.457,335 34,63

   

  (*) pedagogia terapeutikoarekin, 47,62€

Deskonektapp Autismoa duten pertsonen laguntzarekin sortutako lehenengo aplikazioa mugikorraren erabilpen arduratsu bat bultzatzeko

Laister