Gestioa – Antolamendua

GESTIOA

ANTOLAMENDUA ETA GARDENTASUNA

PLANIFIKAZIOA ETA ANTOLAMENDU INFORMAZIO INSTITUZIONALA

ZUZENDARITZA BATZORDEA
 • PRESIDENTEA: PATXI AGIRRE ARRIZABALAGA Jn.
 • PRESIDENTE ORDEA: BLANCA ARANGUREN ACHOTEGUI And.
 • IDAZKARIA: FRANCISCO JAVIER GARCIA PEREZ Jn.
 • DIRUZAINA: LOURDES LLUIS PANELLA And.
BATZORDEKIDEAK:
 • JAVIER ORUS ITURRALDE Jn.
 • JUAN CARLOS ETXEPETELEKU MINDEGIA Jn.
 • GEMMA ARANBURU LASQUIBAR And.
 • KARMELE SARASOLA AGUIRREGOMEZCORTA And.
 • JOSE ARRIZABALAGA LASA Jn.
 • JAVIER HERRANZ GONZÁLEZ Jn.
 • M. JOSE ISTURIZ AGUINAGA And.
 • SUSANA LOPEZ ARZAC And.
 • MARCOS PABLO CURTO Jn.
 • JOSÉ CONCEJO ALONSO Jn.

Zuzendaritza Batzordea, ordainsaririk gabe ezta joan-etorriek edota bileretara joateagatik sortutako gastuen ordainik.

Amaia Lopetegui Labayen

GAUTENAko zuzendaria

Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza Lizentziatua eta MBA Executive Deustuko Unibertsitatean. Bere lan esperientzia taldeen kudeaketan, nazioarteko harremanetan eta zuzendaritzan ardaztu da. Gautenako zuzendari da 2017. urtetik.

Joaquín Fuentes Biggi

Ikerketa Aholkularia

Haurren Mediku-Psikiatra Gipuzkoako Poliklinikan, Donostian. GAUTENAren garapenean funtsezkoa izan da bere lana Mediku-Zuzendari eta Aholkuari Zientifiko bezala. Gaur egun Ikerketa Aholkulari modura kolaboratzen du diru ordainik gabe.

Asier Fernandez Garate

GAUTENAko administratzailea

Ekonomia eta enpresa zientzietan lizentziatua. Aurretiko esperientzia du enpresa pribatuan eta 2000. urtetik GAUTENAko administratzaile da.

Ane Bermejo Llopis

Hezkuntza Zerbitzuko arduraduna

Pedagogian lizentziatua Bartzelonako Unibertsitatean eta Pedagogia Terapeutikoan espezialitate tituluduna. 1995. urtean hasi zen Gautenan lanean. Urte hauetan zehar lanpostu desberdinetan aritu da Hezkuntza Zerbitzuan eta zerbitzuaren arduradun da 2017tik.

Irma Isasa Fino

Talde klinikoaren arduradun

Medikuntza eta kirurgian lizentziatua Euskal Herriko Unibertsitatean. Psikiatria Orokor eta Haur-Psikiatrian espezialitatea burutu zuen Erresuma Batuko Osasun Sistema Nazionalean. Gaur egun, Gipuzkoako Poliklinikako Haur eta Nerabe Psikiatria Zerbitzuan egiten du lan zatiko arduraldi batekin eta aldi berean Gautenako Haur-Psikiatriako arduradun da 2018tik.

Imanol Rodriguez Carretero

Eguneko Arreta Zerbitzuko arduradun

Pedagogian lizentziatua eta Bitartekotza Espezializatua Autismoan graduondoa. Unibertsitate-aditua Desgaitasuna duten Pertsonen Integrazioan eta graduondoa du Buruko Gaitzan eta Adimen-Desgaitasuna duten Pertsonen Jokabide Aldaketetan. Aditua ere Autismoaren Espektruko Nahasmena eta Komunikazio eta Informazioaren Teknologietan. 2002an hasi zen GAUTENAn lanean eta 2018tik Eguneko Arreta Zerbitzuko arduradun da.

Félix Arregi Etxeberria

Etxebizitza Zerbitzuko arduradun

Filosofian lizentziatua eta Desgaitasuna duten Pertsonen Integrazioko Master tituluduna. Lanean hasten da GAUTENAn 1986an eta Etxebizitza Zerbitzuko arduradun da 1989. urtetik.

Jimmy Brosa Paz

Familientzako Laguntza Zerbitzuko arduradun

Irakasle-ikasketetan diplomatua eta Pedagogian lizentziatua. GAUTENA-ko hainbat zerbitzuetan lan egin ondoren 2004. urtean Familientzako Laguntza Zerbitzuko arduradun bilakatzen da.

Datu ekonomiko, estatistiko eta aurrekontuei buruzko informazioa

 • Kontratuak, hitzarmenak, kontzertuak eta diru-laguntzak

  Administrazio publikoekin egindako kontratu/hitzarmenak:

  Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailarekin hitzarmena:

  * Helburua: Gipuzkoako eta Bizkaiako eremu mugakideetan Garapenaren Nahasmen Orokortu Zehaztugabea duten haur eta gazteentzako laguntza psikiatriko anbulatorioa kontratatu.

  * Iraupena: 2017-2022

  * Zenbatekoa: 297.589 €

  Gipuzkoako Foru Aldundiako Gizarte Politika Sailarekin hitzarmena:

  * Helburua: Autismoa eta Garapenaren Nahasmen Orokortu Zehaztugabea duten pertsonentzako zerbitzu prestazioa. Zerbitzu eta programa hauek hurrengoak dira: Etxebizitzak, Eguneko Arreta, Familientzako Laguntza Zerbitzua eta bestelako baliabideak.

  * Iraupena: Urtekoa (2018)

  * Zenbatekoa: 5.592.156 €

  * 2016ko urtarrilaren 1an indarrean sartu zen 15/2015 Dekretu Forala betez, erabiltzaile bakoitzak egin beharreko ekarpena arautzen duena, kopuru hortatik familiek ordaintzen dutena deskontatu behar da.

  Gipuzkoako Foru Aldundiako Gizarte Politika Sailarekin hitzarmena:

  * Helburua: Eguneko Arretarako garraio eta alokairua.

  * Iraupena: Urtekoa

  * Zenbatekoa: 178,610,19 €

  Gipuzkoako Foru Aldundiako Gizarte Politika Sailaren emakida

  * Helburua: Txara1 etxebizitzako 3. moduluaren kudeaketa eta erabilerarako emakida.

  * Iraupena: 2018-2021

  * Zenbatekoa: 476,018 €

  * 15/2015 Dekretu Forala betez kopuru hortatik familiek ordaintzen dutena deskontatu behar da.

  Hezkuntza-ituna

  * Moduluak: TGD modulua

  * Zenbatekoa: 133.763,04 € gelako

  * Gela kopurua: 19

  * Iraupena: 2018-19ko ikastaroa

  Diru-laguntzak

  Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila

  * Helburua: Hezkuntza behar bereziak dituzten ikasleentzako eskola garraio bereizia.

  * Iraupena: 2018-19ko ikastaroa

  * Zenbatekoa: 400.645,74 €

  Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila

  * Helburua: 2018-19ko ikastarorako adituen kontratazioa.

  * Iraupena: 2018-19ko ikastaroa

  * Zenbatekoa: 48.886,23 €

  Udaletxeak

  * Helburua: Gizarte zerbitzu kontuetan ekintzak finantzatzeko diru-laguntzak.

  * Iraupena: 2018

  * Zenbatekoa: 56.130 €

 • 2023rako aurrekontua

  2023rako aurrekontua
  Gastuak Diru-sarrerak
  Erosketak 608.363 € Ekarpenak eta kuotak 1.107.322 €
  Kanpoko zerbitzuak 2.837.302 € Dohain eta bekak 153.876 €
  Zergak 2.647 € Erakunde publikoen diru-laguntza 12.505.881 €
  Pertsonal-gastua 10.536.279 € Erakunde pribatuen diru-laguntza 6.269 €
  Finantza-gastuak 11.892 € Diru-sarrera finantzarioak 0 €
  Amortizazioa 336.145 € Bestelako ustiapen diru-sarrerak 3.709 €
  Aparteko gastuak 0 € Kapitalaren diru-sarrera 324.116 €
  Bestelako diru-sarrerak 68.942 €
  GUZTIZKO GASTUAK 14.332.627 € GUZTIZKO DIRU-SARRERAK 14.170.114 €

 • URTEKO KONTUAK
 • Ordainsaria

  SOLDATA TAULA 2018
  Zerbitzua: Postua Oinarrizko soldata Erantzukizun-plusa Igande eta jaiegunetako plusa Gaueko lanaren plusa Tutoretzaren plusa Dedikazio plusa Hirurteko prezioa
  Zuzendaritza nagusia Zuzendaria 5.328,756 73,92
  Diagn. eta Tratamendua Psikiatra medikua 4.467,966 73,92
  Psikologoa 3.216,927 73,92
  Administrazioa Administratzailea 4.119,521 73,92
  Kalitatezko teknikaria 2.377,167 48,64
  Ofizial Administratiboa 2.161,061 48,64
  1. mailako administrari laguntzailea 1.606,317 36,13
  Eguneko Arreta Arduraduna 3.709,866 73,92
  Koordinatzailea 2.075,769 50,09
  Hezitzailea 1.683,789 46,23
  Etxebizitza Arduraduna 3.709,866 73,92
  Arduradun adjuntua 3.476,913 54,91
  Koordinatzailea 2.075,769 26,000 50,09
  Hezitzailea 1.683,789 26,000 46,23
  Gaueko hezitzailea 1.693,789 18,571 43,429 46,23
  Familientzako Laguntza Arduraduna 3.709,866 73,92
  Psikologoa 2.792,709 57,14
  Gizarte langilea 2.377,167 48,64
  Aisialdiaren koordinatzailea 2.069,635 50,09
  Hezkuntza Arduraduna 2.263,909 426,949 28,029 11,319 42,47*
  Irakaslea 2.263,909 28,029 11,319 42,47*
  Hezitzailea 1.695,752 34,20
  Zaintzailea 1.483,567 35,25

   

  (*) pedagogia terapeutikoarekin: 48,48€

Deskonektapp The first app created with the help of people with autism to promote a responsible use of smartphones

Cooming soon